VAP-408PT

Zonlar
» Ana kontrol paneli üzerindeki 8 zon, zone genişletme kartı ile 12 zona, zon çiftleme (zone-doubling) ile 16 zona çıkartılabilir.
» Her zon NC, NO, tek EOL (hat sonu) veya çift EOL dirençli olarak kullanılabilir.
» Her zon 12 farklı şekilde (kapı, pencere,dahili, harici, 24 saat, yangın, tamper, panik...vb) seçilebilir.
» Her bölüm (partition) için ayrı ayrı giriş ve çıkış gecikmeleri verilebilir.
» Zon tepki süresi ayarlanabilir.
» Zonlara giriş takipçisi zonu, son kapı, sesli/sessiz zon gibi ekstra özellikler verilebilir.
» Giriş/çıkış zonları belirtilerek, çıkış kapısından çıkıldığında gecikme süresi sıfırlanarak panelin derhal kurulması sağlanabilir.
» Siren çalmadan alarm haber alma merkezine mesaj göndermek için her zon özel zon olarak tanımlanabilir. (gaz dedektörü, su basma dedektörü kullanımı için)
» Yanlış alarmdan kaçınmak için çapraz zon (cross zone) ve çift tetik (double hit) özelliği vardır.
» Her zon için yürüme testi yapılabilir.
» Her zon otomatik veya manuel olarak by-pass edilebilir. 
 

Çıkışlar
» 1 siren çıkışı
 » Pozitif veya negatif tetikleme
 » 2-255 dk. arasında ayarlanabilir çalma süresi.
» 3 PGM (programlanabilir) çıkış
 » Opsiyonel PGM röle modülü ile PGM çıkış sayısı 8’e yükseltilebilir.
 » Siren çıkışı olarak kullanılabilir.
 » Kuruldu (arm) çıkışı olarak kullanılabilir.
 » Yangın siren çıkışı olarak kullanılabilir.
 » Belirli zonlar kurulduğunda aktif olacak şekilde kullanılabilir.
 » Rastgele çıkış verecek şekilde ayarlanabilir.
 » Seçilen hatalarda çıkış verecek şekilde ayarlanabilir.
 » Otomatik resetleme için duman dedektör beslemesinde kullanılabilir.
 » Belirli zon veya bölümlerde hareket olduğunda aktif olacak şekilde kullanılabilir.
 » Belirli zaman aralıklarında aktif olacak şekilde kullanılabilir.
 » Giriş kontrol özelliği kullanıldığında manyetik veya elektromekanik kapıların kilit kontrol sisteminde kullanılabilir.