JA-110F

JA-110F

Bu Dedektör BUS hattı ile çalışır ve elektrotları suya değdiğinde alarm verecek şekilde tasarlanmıştır.
 

JA-110F Su Basma Dedektörü
» 12V BUS ile adreslenir.
» EN Standartlarına uygundur.