eSpace IVS

eSpace IVS

eSpace IVS , Huawei’ nin geliştirdiği, gerek kendi ürünleri, gerekse entegrasyona açık 3. parti donanım/yazılım sistemleri ile IP tabanlı CCTV sistemlerinin yönetimi, denetimi ve işleyişini sağlayan mimariye verilen isimdir.

eSpace IVS’ in en önemli mimari özelliklerinden biri; geleneksel tek ağ katmanında çalışan sistemlerden farklı olarak, oluşabilecek bir hatada tüm sistem çalışmayı durdurmadan sistemin genel verimliliğini düşürmeden ve yönetim/denetim sıkıntılarının ortaya çıkmasına sebep olan durumun önüne geçebilen bir yapıya sahip olmasıdır.

Bu mimaride eSpace IVS, network üzerinde çeşitli katmanlarda görev alan ve birbirine entegre çalışan birden fazla katman modülü içermektedir. Bu sayede ağ üzerindeki Yönetim, Denetim ve Görüntü Veri katmanları birbirinden ayrılarak, oluşabilecek bir hatada diğer fonksiyonların ve katmanların hizmetlerinin durmaması sağlanarak sistem güvenilirliği ve hizmet sürekliliği arttırılmıştır.


SMU – (Service Management Unit) Servis Yönetim Birimi, ağdaki Yönetim Katmanının merkezi yönetimden sorumludur.

SCU – (Service Control Unit) Servis Kontrol Birimi, ağdaki Kontrol Katmanının merkezi yönetiminden sorumludur.

MU – (Media Unit) Media Birimi, ağdaki Medya Katmanının merkezi yönetiminden sorumludur. Medya Katmanın yönetiminden aynı zamanda SCU birimi de sorumludur.

eSpace IVS sistemini 3.parti cihazlara ve sistemlerle entegre etmek amacıyla (DCG - Device Connection Gateways) Cihaz Bağlantı Ara yüzleri ve (PCG - Platform Connection Gateways) Platform Bağlantı Ara yüzleri birimleri kullanılmaktadır. Bu birimler eSpace IVS’in esnekliğini sağlayan en önemli birimlerdir.